Frits Bolkestein & Hans Achterhuis over Bernard Mandeville

Bij het verschijnen van De wereld gaat aan deugd ten onder, deel I van Mandevilles Verzameld werk (uitgegeven door Lemniscaat)

Donderdag 6 april, 15.00 uur (zaal open 14.30 uur)

Arminiuskerk, Museumpark 3, Rotterdam (tegenover museum Boijmans)

Toegang gratis
www.arminius.nu

In samenwerking met het Erasmus Center for Early Modern Studies: www.erasmus.org

Frits Bolkestein en Hans Achterhuis zullen allebei een lezing houden over Bernard Mandeville, gevolgd door een debat. Daarna zal de Mandeville-vertaler Arne C. Jansen een exemplaar van De wereld gaat aan deugd ten onder aanbieden aan de rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, prof. dr. S.W.J. Lamberts.

‘Mandeville is misschien de grootste politieke denker die ons land heeft voortgebracht – in elk geval de origineelste.’ - Frits Bolkestein

‘Je krijgt als lezer van Mandeville de neiging om door te gaan met het citeren van zijn scherpe observaties.’ - Hans Achterhuis

De arts-filosoof Bernard Mandeville (Rotterdam 1670 – Londen 1733) is over de hele wereld beroemd, behalve in het land waar hij is geboren en tot zijn drieëntwintigste heeft gewoond. Daar kan nu eindelijk verandering in gaan komen. De boeken van Mandeville, oorspronkelijk geschreven in het Engels, zullen in de komende jaren een voor een in het Nederlands verschijnen. Deel I van het Verzameld werk bevat het vermaarde gedicht De morrende korf en de belangrijkste essays uit De fabel van de bijen, gevolgd door Een bescheiden verdediging van openbare bordelen. In dit verbluffend actuele boek – dat past in de traditie van De heerser van Machiavelli en Lof der zotheid van Erasmus – neemt Mandeville het op tegen de moraalridders van zijn tijd en van alle tijden. Waarschijnlijk is zijn werk juist daardoor een eye-opener voor telkens weer nieuwe generaties politici, psychologen, filosofen, economen, juristen, literatoren en andere belangstellenden.

    

De wereld gaat aan deugd ten onder
. Afgunst, ijdelheid, bedrog, hebzucht en overspel zijn weldaden voor de samenleving als geheel, als ze maar door bekwame politici op een verstandige manier worden aangepakt. Bieden de inzichten van Mandeville nieuwe handvatten voor de aanpak van huidige maatschappelijke problemen?

Bernard Mandeville, De wereld gaat aan deugd ten onder * isbn 90 5637 797 3 * Geb. 308 blz. * Prijs: tot 1 juni € 25,95, daarna € 29,95 * Verschijnt 31 maart 2006