www.hendrikjansen.nl

 

SPOORLOOS: SATIRE VAN SWIFT IN ATHENAEUM-UITGAVE

SATIRE:

Jonathan Swift - Gulliver's Travels

The women were proposed to be taxed according to their beauty and skill in dressing, wherein they had the same privilege with the men, to be determined by their own judgment. But constancy, chastity, good sense, and good nature, were not rated, because they would not bear the charge of collecting.

Eerdere vertalingen

Voorgesteld werd, de vrouwen te belasten naar haar schoonheid en haar talent om zich te kleden; waarbij dan, net als bij de mannen, haar eigen oordeel doorslaggevend zou moeten zijn. Maar trouw, kuisheid, gezond verstand en goedhartigheid zouden niet worden belast, want de opbrengst zou de inningskosten niet goed maken.
(Jonathan Swift - Gullivers reizen ; vert. Sem Davids. - Brussel (etc.) : Manteau, 1974. - p. 210 [eerste uitgave: Amsterdam : Paris, 1957])

Vrouwen zouden worden belast overeenkomstig hun schoonheid en smaak voor kleren, waarbij ze hetzelfde voorrecht hadden als de mannen: hun eigen oordeel zou de doorslag moeten geven. Trouw, kuisheid, gezond verstand en goedhartigheid zouden echter niet belast worden, omdat de opbrengst niet tegen de kosten van het innen zou opwegen.
(Jonathan Swift - Gullivers reizen ; vert. Arjaan van Nimwegen. - Utrecht (etc.) : Uitgeverij Het Spectrum, 1979. - p. 166)

VERDWENEN SATIRE IN WANVERTALING:

Laatste vertaling:

De vrouwen dienden naar hun schoonheid en bekwaamheid in kleden te worden aangeslagen, met dien verstande dat ze hetzelfde recht hadden als de mannen, namelijk dat het bedrag volgens hun eigen oordeel zou worden vastgesteld. Evenwichtigheid, kuisheid, gezond verstand en goedhartigheid kwamen echter niet op de lijst van belastbare eigenschappen voor omdat de juiste belastingsom niet viel vast te stellen.
(Jonathan Swift - De reizen van Gulliver ; vert. door Paul Syrier. - Amsterdam : Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2004. - p. 219)

Uit de omslagtekst:
"Bovendien zijn de menselijke beperktheden, hypocrisie, vooroordelen en het conservatisme, die de auteur op onnavolgbare wijze aan de kaak stelt, nog steeds actueel."

...zoals uit bovenstaande bewerking blijkt.

JONATHAN SWIFT

Netleggers:
- Project Gutenberg: Gulliver's Travels by Jonathan Swift
- Jonathan Swift - Gulliver's Travels
- Wikipedia - Jonathan Swift
- Verboden boeken: Jonathan Swift - Gulliver's Travels